HONNING

Her på Vestsida er det mye natur. Biene våre har derfor en variert meny gjennom hele sesongen. Det begynner med oren allerede i mars. Så blomstrer selja og hestehoven. Det pleier også å være mye hvitveis på den tida. Deretter går det radig: løvetann, blåbærlyng, skogstorkenebb og – kanskje viktigst av dem alle – bringebærtrekket. Det er det som gjør sommerhonningen vår så lys og mild i smaken.

MEIR honning kommer på glass i to størrelser: 450 g og 750 g

Forutsatt at trekket blir bra, selger vi også lynghonning fra høsten 2020 av!

DRONNING

Gode dronninger er alfa og omega når man driver med birøkt. Det er hun som holder det hele gående.

Finner du henne på bildet ved siden av?

Dronningene våre er av reinparede krainerdronninger og er avlet fram med vekt på egenskaper som produktivitet, både hva gjelder honninginnsamling og egglegging, gemytt og tavlefasthet. At hun skal være av et svermetregt opphav, er også en selvfølge.

Vi selger også upara dronninger for den som måtte ønske det.

Vi har dessverre ingen dronninger for salg i år.

AVLEGGER

Enten du skal begynne med birøkt eller utvide bigården din, skjer det gjerne ved hjelp av avleggere. Avleggere er nyoppstartede bifolk med utgangspunkt i et morbifolk. Etter en sesong vil de ha bygget seg opp for fullt og kan begynne å samle inn honning på lik linje med andre produksjonsbifolk.

Når du kjøper avleggere hos oss, vet du at du får bier fra en sertifisert bigård.

Med mindre du ønsker noe annet, følger alt fra bunnbrett til isolasjon, rammer og tak med avleggeren.

OM OSS

Randsfjorden ligger sør i Innlandet og løper parallelt med Mjøsa med bare noen få mils mellomrom. Randsfjorden er kanskje ikke like lang, dyp eller kjent som Mjøsa – men etter vår mening minst like vakker!


Vi flyttet hit sommeren 2019. Da hadde vi allerede drevet på med birøkt i noen år i Maridalen, like utenfor Oslo. Som så mange andre i dag valgte vi å forlate byens evinnelige og alltid glødende hvelving til fordel for drømmen om Arkadia, og for «å bli konfrontert med livets essensielle kjensgjerninger», som en eller annen luring en gang skreiv.

Det har ikke bare vært idyll. Men med det kan late til at det en gang blir skikkelige småbrukere ut av oss også!

LEGG INN EN BESTILLING

HONNING, DRONNING ELLER AVLEGGER

E-POST

meirhonning@gmail.com

TELEFON

47 61 26 65

SOSIALE MEDIER